Projekty vyhotovené
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy  v roku 2011

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy  v roku 2011


KLÚ Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko Kontaktná osoba
Prešov Lesy Humenné 4618,8000 Spišská Nová Ves Ing. Jozef Bednár
Neštátne lesy na LHC Humenné 3124,7100
Neštátne lesy na LHC Strážske 611,2400
Lesy Krásny Brod 2118,3400 Poprad Ing. Miloš Dražil
SL Janouš a spol. Krásny Brod 1327,7400
Neštátne lesy na LHC Krásny Brod 2331,2800
Lesy Medzilaborce 2475,5700 Prešov Ing. Miroslav Menykö
Čertižné 1219,0100
Neštátne lesy na LHC Medzilaborce 4164,1300
Košice LC Lesy Brzotín I 2707,6490 Banská Bystrica 1, Revúca, Rožňava

Ing. Juraj Bukvaj

Ing. Dušan Ďuriška

Ing. Július Kopasz

LC Zvyšok LHC Brzotín 2518,8753
LC Lesy Krásnohorské Podhradie II 5943,4866 Rožňava Ing. Július Kopasz
LC Zvyšok LHC Krásnohorské Podhradie 1680,6180
LC Lesy Plešivec I 2201,2836 Revúca Ing. Dušan Ďuriška
LC Lesy Rozložná 980,0930
LC Zvyšok LHC Plešivec 5573,7437
Žilina Jánošíkovo 13 4513,8400 Považská Bystrica Ing. Peter Starých
Kantor 6614,4900

Ružomberok,

Považská Bystrica

Miroslav Lúdik,

Ing. Peter Starých

Kýčera 4442,1300
Paráč 4925,5700 Čadca Ing. Ján Bebej
Zákamenné 4724,4900 Liptovský Hrádok Zdeno Žiška
Banská Bystrica Nová Ves 7529,5381 Banská Bystrica 1 Ing. Juraj Bukvaj
Trenčín Kšinná 5332,6140 Banská Bystrica 2 Ing. Jaroslav Ilavský
SPOLU vyhotovenie PSL 81679,2413