Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.

  • Generálne riaditeľstvo
  • Kuzmányho 5
  • 974 01 Banská Bystrica
  • IČO: 36669105
  • DIČ: 2022236029
  • IČ DPH: SK 2022236029
  • http://www.slsas.sk

Generálne
riaditeľstvo

Ing. Miroslav Uhlík

Generálny riaditeľ

0911 259 777

miroslavuhlik@slsas.sk

Sekcia prípravy, tvorby a dokončovania PSL - LHP

Ing. Igor Hlaváč

Koordinátor

0911 283 777

igor.hlavac@slsas.sk

Sekcia mapovacích prác a kartografie

Ing. Miroslav Pizúr

Koordinátor

0904 535 745

miroslav.pizur@slsas.sk

Sekcia
informatiky

Ing. Ľubomír Selecký

Koordinátor

0905 618 938

lubomir.selecky@slsas.sk

Divízia účtovná a personálna

Ing. Jaroslav Vician

Koordinátor

0905 278 544

bety@bety.sk

Pracoviska

Pracovisko Liptovský Hrádok

ul. Hradná č. 534

budova SLŠ J.D.Matejovie

033 01 Liptovský Hrádok

Tel.: 044 286 83 84

Marcel Letoš

Vedúci pracovnej skupiny

0949 531 853

marcel.letos@slsas.sk

Pracovisko Ružomberok

Radlinského 13

034 01  Ružomberok

Miroslav Lúdik

Vedúci pracovnej skupiny

0911 434 777

miroslav.ludik@slsas.sk

Pracovisko Banská Bystrica

Kuzmányho 5

974 01  Banská Bystrica

Ing. Michal Kiss

Vedúci pracovnej skupiny

0911 418 777

michal.kiss@slsas.sk

Ing. Jaroslav Ilavský

Vedúci pracovnej skupiny

0911 365 777

jaroslav.ilavsky@slsas.sk

Pracovisko Poprad

Drevárska 2

052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 052 286 83 83

Ing. Miloš Dražil

Vedúci pracovnej skupiny

0911 374 777

milos.drazil@slsas.sk

Pracovisko Rožňava

Akademika Hronca 11

048 01  Rožňava

Ing. Július Kopasz

Vedúci pracovnej skupiny

0911 419 777

julius.kopasz@slsas.sk

Pracovisko Spišská Nová Ves

Drevárska 2

052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 052 286 83 83

Ing. Jozef Bednár

Vedúci pracovnej skupiny

0911 364 777

jozef.bednar@slsas.sk

Pracovisko Prešov

Bottova 3/A

080 01 Prešov

Tel.: 051 286 83 83

Ing. Ján Čabala

Vedúci pracovnej skupiny

0911 354 777

jan.cabala@slsas.sk

Pracovisko Považská Bystrica

Orlové 300

017 22  Považská Bystrica

Tel.: 042 286 83 83

Ing. Jozef Turiak

Vedúci pracovnej skupiny

0908 576 080

jozef.turiak@slsas.sk

Ing. Jaroslav Mazúr

Vedúci pracovnej skupiny

0911 375 777

jaroslav.mazur@slsas.sk