57. ročník Venerovského memoriálu s účasťou SLS, a.s.

V dňoch 10. – 12. marca 2023 sa v Monkovej doline v Ždiari uskutočnil 57. ročník Majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní – Venerovského memoriál, aj s medzinárodnou účasťou.

Podujatia sa zúčastnilo 83 pretekárov z 5 krajín. Slovenskú lesnícku spoločnosť reprezentovala trojčlenná výprava v zložení Jozef Macko, Jakub Chvála a Jakub Dvorský.

Návrh PSL Lesný celok Vsetín

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Vsetín na obdobie platnosti 2023 – 2032, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou dotknuté subjekty s návrhom PSL.

Návrh PSL Lesný celok Papradno

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Papradno na obdobie platnosti 2023 – 2032, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou dotknuté subjekty (obhospodarovateľ: Spoločenstvo súkromných lesomajiteľov Jasenica – Milan Kalaš) s návrhom PSL.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Lesy na LHC Zborov.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Zborov na obdobie platnosti 2023 – 2032, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Lesy na LHC Komárov.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Komárov na obdobie platnosti 2023 – 2032, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Obecné lesy Švedlár pre obhospodarovateľov lesa.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Obecné lesy Švedlár (SL308) na obdobie platnosti 2023 – 2032, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov, obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Nálepkovo pre obhospodarovateľov lesa.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Nalepkovo (SL309) na obdobie platnosti 2023 – 2032, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov, obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Lesy na LHC Bardejov.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Bardejov na obdobie platnosti 2023 – 2032, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.