Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Lesy Radatice

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy Radatice na obdobie platnosti 2024 – 2033, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Neštátne lesy Benkovo, Liptovská Teplička

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Neštátne lesy Benkovo, Liptovská Teplička na obdobie platnosti 2024 – 2033, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy Chminianská Nová Ves

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy Chminianská Nová Ves na obdobie platnosti 2024 – 2033, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Mníšek nad Hnilcom

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Mníšek nad Hnilcom na obdobie platnosti 2024 – 2033, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Lesy Prešov.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy Prešov na obdobie platnosti 2024 – 2033, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

57. ročník Venerovského memoriálu s účasťou SLS, a.s.

V dňoch 10. – 12. marca 2023 sa v Monkovej doline v Ždiari uskutočnil 57. ročník Majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní – Venerovského memoriál, aj s medzinárodnou účasťou.

Podujatia sa zúčastnilo 83 pretekárov z 5 krajín. Slovenskú lesnícku spoločnosť reprezentovala trojčlenná výprava v zložení Jozef Macko, Jakub Chvála a Jakub Dvorský.