Projekty v realizácii
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2024

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2024


Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko
Lesy Červený Kláštor 10 185,8283 Spišská Nová Ves
Lesy Koškovce 7 030,2719 Prešov
Mestské lesy Spišská Belá 4 692,3844 Spišská Nová Ves
Lesy Podolínec 6 742,0987 Poprad
Lesy Ptičie, VLM Kamienka 58,8984 Prešov
Lesy Výrava 6 000,8943 dodavateľsky
Námestovo 5 555,4448 Považská Bystrica
Oravská Polhora 5 525,6955 Bánska Bystrica
Trstená 6 773,4149 Považská Bystrica
Turany Jánošíkovo 7 903,0386 Ružomberok
Turie 5 910,6377 Považská Bystrica
Zubrohlava 4 348,4080 Liptovský Hrádok
Jelšava 3 859,7999 Rožňava
Celková výmera 74 586,8154