Povieme Vám všetko o Vašom lese...

Naša spoločnosť je schopná prevziať akúkoľvek starostlivosť o les a zodpovednosť za všetky práce, ktoré je potrebné uskutočňovať v lesnom hospodárstve na území Slovenska a v regióne strednej a východnej Európy.

V slovenskom lesníctve pôsobíme už od roku 2006

Naše služby


Projekčná činnosť

Poradenská
a konzultačná činnosť

Kartografická
a geodetická činnosť

Znalecká
a auditorská činnosť

Štruktúra spoločnosti

Generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Uhlík

Ing. Miroslav Uhlík

Banská Bystrica

 • miroslavuhlik@slsas.sk
 • 0911 259 777
Sekcia prípravy, tvorby a dokončovania PSL
Ing. Igor Hlaváč

Ing. Igor Hlaváč

Banská Bystrica

 • igor.hlavac@slsas.sk
 • 0911 283 777
Sekcia mapovacích prác a kartografie
Ing. Miroslav Pizúr

Ing. Miroslav Pizúr

Banská Bystrica / Považská Bystrica

 • miroslav.pizur@slsas.sk
 • 0911 375 777
Sekcia informatiky
Ing. Ľubomír Selecký

Ing. Ľubomír Selecký

Banská Bystrica

 • lubomir.selecky@slsas.sk
 • 0905 618 938
Divízia účtovná a personálna
Ing. Jaroslav Vician

Ing. Jaroslav Vician

Banská Bystrica

 • bety@bety.sk
 • 0905 278 544

Pracoviská

Pracovisko Liptovský Hrádok
Marcel Letoš

Marcel Letoš

Vedúci pracovnej skupiny

 • marcel.letos@slsas.sk
 • 0949 531 853
Pracovisko Rožňava
Ing. Július Kopasz

Ing. Július Kopasz

Vedúci pracovnej skupiny

 • julius.kopasz@slsas.sk
 • 0911 419 777
Pracovisko Ružomberok
Miroslav Lúdik

Miroslav Lúdik

Vedúci pracovnej skupiny

 • miroslav.ludik@slsas.sk
 • 0911 434 777
Pracovisko Spišská Nová Ves
Ing. Jozef Bednár

Ing. Jozef Bednár

Vedúci pracovnej skupiny

 • jozef.bednar@slsas.sk
 • 0911 364 777
Pracovisko Banská Bystrica
Ing. Michal Kiss / Ing. Jaroslav Ilavský

Ing. Michal Kiss / Ing. Jaroslav Ilavský

Vedúci pracovnej skupiny

 • michal.kiss@slsas.sk / jaroslav.ilavsky@slsas.sk
 • 0911 418 777 / 0911 365 777
Pracovisko Prešov
Ing. Ján Čabala

Ing. Ján Čabala

Vedúci pracovnej skupiny

 • jan.cabala@slsas.sk
 • 0911 354 777
Pracovisko Poprad
Ing. Miloš Dražil

Ing. Miloš Dražil

Vedúci pracovnej skupiny

 • milos.drazil@slsas.sk
 • 0911 374 777
Pracovisko Považská Bystrica
Ing. Jozef Turiak

Ing. Jozef Turiak

Vedúci pracovnej skupiny

 • jozef.turiak@slsas.sk
 • 0908 576 080