Novinky a oznamy
57. ročník Venerovského memoriálu s účasťou SLS, a.s.

57. ročník Venerovského memoriálu s účasťou SLS, a.s.

V dňoch 10. – 12. marca 2023 sa v Monkovej doline v Ždiari uskutočnil 57. ročník Majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní – Venerovského memoriál, aj s medzinárodnou účasťou.

Podujatia sa zúčastnilo 83 pretekárov z 5 krajín. Slovenskú lesnícku spoločnosť reprezentovala trojčlenná výprava v zložení Jozef Macko, Jakub Chvála a Jakub Dvorský.

V celkovom hodnotení v kategórií M1 získal Jakub Chvála 2. miesto v dvojkombinácii obrovský slalom a biatlon. V biatlone sa umiestnil na 1. mieste.

Jakub Dvorský sa v kategórií M1 celkovo umiestnil na 5. mieste. V obrovskom slalome vyhral 1. miesto.

Jozef Macko sa v kategórii M3 celkovo umiestnil na 8. mieste.

Toto lyžiarske podujatie s dlhoročnou tradíciou preverilo fyzickú pripravenosť a zdatnosť všetkých pretekárov. Ďakujeme organizátorom LESY Slovenskej republiky, š. p. za zorganizovanie športového  podujatia.

Lesu a športu Zdar!

Zľava Jakub Chvála, Jozef Macko a Jakub Dvorský