Projekty vyhotovené
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2010

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2010


Číslo Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko Kontaktná osoba
1. Ladzany 9661,8610 Banská Bystrica 1 Ing. Bukvaj Juraj
2. LC Obec Jasov 514,8676 Rožňava Ing. Kopasz Július
3. LC Zlatá Idka – štátne lesy 2223,6513
4. LC Jasov spol. s. r. o. 6084,2048
5. LC Zvyšok LHC Poproč, Medzev, Štós 1195,1157 Revúca Ing. Ďuriška Dušan
6. LC Neštátne lesy Plášťovce a Šahy (dodávateľským spôsobom) 2944,34 Revúca Ing. Ďuriška Dušan
7. Hertník -štátne lesy 1654,0400 Prešov Ing. Menyko Miroslav
8. Hertník -neštátne lesy 4825,8200
9. Lesy Snina 3246,8800 Spišská Nová Ves Ing. Bednár Jozef
10. Neštátne lesy na LHC Snina 4141,9500
11. Šponáreň 793,4000
12. Lesy na LHC VLM Kamenica nad Cirochou 878,8456
13. Čierňavy 6183,6800 Ružomberok Liptovský Hrádok p. Lúdik Miroslav p. Žiška Zdeno
14. Starovec 8253,3900 Považská Bystrica Čadca (1000 ha) Poprad (3000 ha) Ing. Starých Peter Ing. Bebej Ján Ing. Dražil Miloš
15. Hriňová 4112,2611 Poprad Ing. Dražil Miloš
16. Kyslinky 4624,1976 Banská Bystrica 2 Ing.Ilavský Jaroslav
17. Drienovec – Biskupské 964,2485 Revúca Ing. Ďuriška Dušan
18. Spoločnosť vlastníkov lesných nehnuteľností Miglinc 435,0733
19. Jasov ŠL 479,9382
20. Zvyšok LHC Jasov 2146,3522 Prešov Revúca (500 ha) Ing. Menyko Miroslav Ing. Ďuriška Dušan
21. Jovsa ŠL a Čierna Studňa 521,7659 Prešov Ing. Menyko Miroslav
22. Bytča 5864,6200 Čadca Ing. Bebej Ján
23. Ľubochňa 4940,2400 Ružomberok p. Lúdik Miroslav
24. Svarínka 2783,7200 Liptovský Hrádok p. Žiška Zdeno
Celková výmera 79474,4628