Projekty vyhotovené
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2012

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2012


KLÚ Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko Kontaktná osoba
Banská Bystrica Lesy Tisovec 2812,1631 Revúca Ing. Ďuriška
Neštátne lesy Tisovec 4326,7042
Lesy Rimavské Brezovo 4036,9830 Banská Bystrica 1

Ing. Bukvaj

Ing. Ďuriška

Neštátne lesy Rimavské Brezovo 6047,8983
Košice LC Smolník 3007,4655 Banská Bystrica 2 Ing. Ilavský
LC Lesy Smolník 1709,9529 Spišská Nová Ves Ing. Bednár
LC Zvyšok LHC Nálepkovo, Stará Voda, Smolník 1565,8015
LC Lesy obce Nálepkovo 3211,3896
LC Obecné lesy Švedlár 2302,7899
LC Hrable 4018,5507 Rožňava

Ing. Kopasz

Ing. Bednár

LC Stará Voda 4464,3705
LC Kecerovce 3437,8717 Prešov Ing. Menykö
Zvyšok LHC Kecerovské Pekľany 3305,8351
Prešov Neštátne lesy na LHC Bardejov 3016,7400 Banská Bystrica 2

Ing. Ilavský

Ing. Menykö

Lesy Komárov 1514,4400 Poprad Ing. Dražil
Neštátne lesy na LHC Komárov 4410,3700
Trenčín Prečín 9192,1394 Ružomberok

Ing. Bebej, p.Lúdik

p.Žiška

Maríková 7792,1981 Čadca Ing. Bebej
Ilava 788,3921 Liptovský Hrádok p. Žiška
Dubnica 1228,4493
Lieskovec 1298,3383
Spolu 73488,8432