Projekty vyhotovené
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2015

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2015


Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko
Ostrôžky 715,4196
Lesy Tisovníky 1 872,4552
Šaling 3 994,0961
Lesný celok Necpaly 7 414,6972
Lesný celok Dubeň 1 822,7197 dodávateľsky
Lesný celok Párnica 9 017,0931
Lesný celok Varín 2 600,0000 dodávateľsky
Lesy mesta Spišská Nová Ves 7 418,8571
Lesy Rudňany 1 815,7186
Poráč I. 997,3985
Zvyšok LHC Rudňany a Spišská Nová Ves 3 879,1016
Lesy Plavnica 2 424,3369
Ostatné lesy na LHC Plavnica 4 309,1964
Lesy Spišského biskupstva Spišské Bystré 3 006,7418 dodávateľsky
Lesy Vernár 1 509,5742
Ostatné lesy na LHC Spišské Bystré 1 657,8199
Ostatné lesy na LHC Hranovnica 1 219,4979
Mestské lesy Poprad 838,3119
Ostatné lesy na LHC Spišská Teplica 2 370,1570
Spolu 58 883,1927