Projekty vyhotovené
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2014

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2014


Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko
LC Lesy Hronec 3 902,8325
LC Lesy Muráň 2 000,0000 dodávateľsky
LC Lesy Jelšava 4 848,1798
LC Neštátne lesy Jelšava 3 847,3047
LC Lesy Revúca 4 594,7552
LC Mestské lesy Revúca 1 362,9127
LC Štítnik 7 908,4377
LC Mestské lesy Spišská Belá 4 685,3844
LC Lesy Nižná Slaná I. 511,0300 dodávateľsky
LC Mestské lesy Podolínec 1 604,8900
LC Obecné lesy Kamienka 1 504,5200
LC Neštátne lesy na LHC Podolínec 3 877,1900
LC Zubrohlava 4 348,4080
LC Turie 5 905,5159
LC Trstená 6 700,5460
LC Námestovo 6 161,4060
Spolu 63 763,3129