Projekty vyhotovené
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2016

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2016


Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko
Stárňa 7 139,7428 dodávateľsky
Pozemkové spoločenstvo, bývalý urbariát Hrabušice 904,1467
Podbanské 7 993,0245
Štrbské Pleso 3 521,2302
Vyšné Hágy 3 662,7071
Lesy Hrabušice 3 510,8212
Lesy Smižany 2 662,4675
Zvyšok LHC Smižany a Hrabušice 2 708,7873
Čičmany 1 622,3533
Liptovský Mikuláš 1. 8 508,6143
Oravice 6 983,5254
Račková 12 985,6047
Habovka 8 019,9693
Spolu 70 222,9943