Projekty v realizácii
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2022

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2022


Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko
Maríková 7 792,1918
Papradno 6 395,5199 dodávateľsky
Beluša 8 262,8289
Vsetín 2 552,7372
Lednické Rovne 7 822,9654 dodávateľsky
Ilava 9 434,5974
Dubnica 1 228,4493
Lieskovec 1 299,0953
Obecné lesy Švedlár 2 302,7899
Nálepkovo 3 591,7790
Stará Voda 8 749,6844
Hnilec-štátne 1 504,6976
Smolník 5 759,8638
Lesy na LHC Bardejov 7 062,2408
Lesy na LHC Zborov 6 595,8727
Lesy na LHC Komárov 5 897,8610
Celková výmera 86 253,1744