Projekty vyhotovené
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2022

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2022


Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko
Maríková 7 790,7198
Papradno 6 442,9800 dodávateľsky
Beluša 8 270,2574
Vsetín 2 552,6818
Lednické Rovne 7 840,0553 dodávateľsky
Ilava 9 423,3610
Dubnica 1 228,4054
Lieskovec 1 299,0953
Obecné lesy Švedlár 2 302,7408
Nálepkovo 3 698,2558
Stará Voda 8 756,6101
Hnilec-štátne 1 500,4145
Smolník 5 762,2642
Lesy na LHC Bardejov 7 077,3089
Lesy na LHC Zborov 6 617,4589
Lesy na LHC Komárov 5 891,3494
Celková výmera 86 453,9586