Projekty v realizácii
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2021

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2021


Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko
Kantor 6 579,6496
Kláštor 5 290,7007
Kýčera 5 088,1393
Lokca 7 696,6897
Martinské hole 5 477,3086 dodávateľsky
Paráč 5 898,1429
Rudno 3 136,0592
ML Kremnica 1 73,2120
Zakamenné 4 320,8309
Lesy Cemjata 1 333,6767
Lesy na LHC Humenné 7 743,5089
Lesy na LHC Krásny Brod 5 777,3584
Lesy na LHC Medzilaborce 7 945,0702
Lesy na LHC Nižná Jablonka 6 532,2873
Lesy na LHC Turcovce 8 162,4761 dodávateľsky
Lesy Tichý Potok 6 772,4635 dodávateľsky
Obecné lesy Ihľany 565,9652
Krásnohorské Podhradie 7 624,1046
Celková výmera 78 855,1677