Projekty v realizácii
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2020

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2020


Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko
Bytča 6 169,9726
Čierňavy 6 182,4562
Hradská hora 164,9864
Hubová 5 829,3767 dodávateľsky
Ľubochňa 4 534,3833
Marček 4 951,0877
Starovec 8 273,6197
Svarinka 2 627,6844
Lesy na LHC Hertník 6 628,3744
Lesy na LHC Kružlov 6 782,5083
Lesy na LHC Lukov 5 158,2851 dodávateľsky
Lesy na LHC Snina 8 079,8435
Lesy na LHC VLM Kamenica nad Cirochou 878,8456
Levočská dolina 3 097,3230
Spoločnosť lesomajiteľov Ihľany 409,9614
Lesy na LHC Udavské 7 235,0367
Celková výmera 77 003,7450