Projekty vyhotovené
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2020

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2020


Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko
Bytča 6 185,7204
Čierňavy 6 241,043
Hradská hora 186,0918
Hubová 5 761,6033 dodávateľsky
Ľubochňa 4 533,6035
Marček 4 950,6171
Starovec 8 272,1599
Svarinka 2 616,6876
Lesy na LHC Hertník 6 725,3836
Lesy na LHC Kružlov 6 814,7824
Lesy na LHC Lukov 5 187,5614 dodávateľsky
Lesy na LHC Snina 8 297,0882
Lesy na LHC VLM Kamenica nad Cirochou 911,0537
Levočská dolina 3 085,6457
Spoločnosť lesomajiteľov Ihľany 409,9614
Lesy na LHC Udavské 7 238,4023
Celková výmera 77 417,41