Projekty vyhotovené
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2019

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2019


Názov LC Výmera pripadajúca na SLS (v ha)
Lesy na LHC Solivar a Kokošovce 11 100,6383
Lesy na LHC Starina 17 769,6715
Neštátne lesy na Ubli 1 332,2405
Ľubica 4 919,9005
Krásno – stred 9 768,3581
Krásno – východ 6 359,4547
Krásno – západ 12 009,0459
Turček 4 863,0335
Turčianske Teplice 5 564,5376
Celková výmera 73 686,8806