Archiv PSL
Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Zákamenné pre obhospodarovateľov lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Zákamenné pre obhospodarovateľov lesa.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Zákamenné (SL303) na obdobie platnosti 2022 – 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov, obhospodarovateľov lesa neurčení v k. ú. Zákamenné) s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Súbory ku stiahnutiu