Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Rudno.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Rudno na obdobie platnosti 2022 – 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa. Súbory ku stiahnutiu

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Kýčera.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Kýčera na obdobie platnosti 2022 – 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa. Súbory ku stiahnutiu

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Humenné pre obhospodarovateľov lesa.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Humenné (SL289) na obdobie platnosti 2022 – 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov, obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia…

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Zákamenné pre obhospodarovateľov lesa.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Zákamenné (SL303) na obdobie platnosti 2022 – 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov, obhospodarovateľov lesa neurčení v k. ú. Zákamenné) s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek…

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Lesy na LHC Medzilaborce.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Medzilaborce na obdobie platnosti 2022 – 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa. Súbory…

Návrh PSL Lesný celok Kláštor

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Kláštor na obdobie platnosti 2022 – 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou dotknuté subjekty s návrhom PSL. Súbory ku stiahnutiu

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Nižná Jablonka pre obhospodarovateľov lesa.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Nižná Jablonka (SL292) na obdobie platnosti 2022 – 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov, obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového…

Návrh PSL Lesný celok Paráč

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Paráč na obdobie platnosti 2022 – 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou dotknuté subjekty s návrhom PSL. Súbory k stiahnutiu