Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Lesy Radatice

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy Radatice na obdobie platnosti 2024 – 2033, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Neštátne lesy Benkovo, Liptovská Teplička

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Neštátne lesy Benkovo, Liptovská Teplička na obdobie platnosti 2024 – 2033, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy Chminianská Nová Ves

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy Chminianská Nová Ves na obdobie platnosti 2024 – 2033, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Mníšek nad Hnilcom

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Mníšek nad Hnilcom na obdobie platnosti 2024 – 2033, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.