Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Račková v k. ú. Beňadiková, Jakubovany, Pribylina a Východná

V súvislosti s vyhotovením Programu starostlivosti o les (PSL) na Lesnom celku (LC) Račková na obdobie platnosti 2017 - 2026, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou súkromných vlastníkov lesa v k. ú. Liptovský Mikuláš 1 v k. ú. Beňadiková, Jakubovany, Pribylina a Východná s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

 

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Beňadiková

 

Provizórna porastová mapa k. ú. Beňadiková

 

Provizórna obrysová mapa k. ú. Beňadiková

 

 

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Jakubovany

 

Provizórna porastová mapa k. ú. Jakubovany

 

Provizórna obrysová mapa k. ú. Jakubovany

 

 

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Pribylina

 

Provizórna porastová mapa k. ú. Pribylina

 

Provizórna obrysová mapa k. ú. Pribylina

 

 

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Východná

 

Provizórna porastová mapa k. ú. Východná

 

Provizórna obrysová mapa k. ú. Východná

 

 

 

 

späť
(c) SLS, a.s.