Archiv PSL
Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Rudno.

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Rudno.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Rudno na obdobie platnosti 2022 – 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

Súbory ku stiahnutiu