Archiv PSL
Návrh PSL Lesný celok Kláštor

Návrh PSL Lesný celok Kláštor

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Kláštor na obdobie platnosti 2022 – 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou dotknuté subjekty s návrhom PSL.

Súbory ku stiahnutiu