Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Liptovský Mikuláš 1 v k. ú. Kvačany, Bukovina, Ižipovce, Bobrovník, Liptovská Anna a Dlhá Lúka

V súvislosti s vyhotovením Programu starostlivosti o les (PSL) na Lesnom celku (LC) Liptovský Mikuláš 1 na obdobie platnosti 2017 - 2026, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou neurčených obhospodarovateľov lesa v k. ú. Kvačany, Bukovina, Ižipovce, Bobrovník, Liptovská Anna a Dlhá Lúka s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

 

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Kvačany1

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Kvačany2

 

Provizórna porastová mapa k. ú. Kvačany

 

Provizórna obrysová mapa k. ú. Kvačany

 

 

 

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Bukovina 1

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Bukovina 2

 

Provizórna porastová mapa k. ú. Bukovina

 

Provizórna obrysová mapa k. ú. Bukovina

 

 

 

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Ižipovce 1

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Ižipovce 2

 

Provizórna porastová mapa k. ú. Ižipovce

 

Provizórna obrysová mapa k. ú. Ižipovce

 

 

 

 

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Bobrovník 1

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Bobrovník 2

 

Provizórna porastová mapa k. ú. Bobrovník

 

Provizórna obrysová mapa k. ú. Bobrovník

 

 

 

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Lipt. Anna 1

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Lipt. Anna 2

 

Provizórna porastová mapa k. ú. Lipt. Anna

 

Provizórna obrysová mapa k. ú. Lipt. Anna

 

 

 

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Dlhá Lúka 1

 

Porovnávací výkaz nového a starého označenia k. ú. Dlhá Lúka 2

 

Provizórna porastová mapa k. ú. Dlhá Lúka

 

Provizórna obrysová mapa k. ú. Dlhá Lúka

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

späť
(c) SLS, a.s.