Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Oravice

V súvislosti s vyhotovením Programu starostlivosti o les (PSL) na Lesnom celku (LC) Oravice na obdobie platnosti: 2017 - 2026, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov (obhospodarovateľov) lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

 


Porovnávací výkaz nového a starého označenia LC Oravice

 

Provizórna porastová mapa LC Oravice

 

Provizórna obrysová mapa LC Oravice

 

 

 

späť
(c) SLS, a.s.