Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

21.02.17

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Račková v k. ú. Beňadiková, Jakubovany, Pribylina a Východná

V súvislosti s vyhotovením Programu starostlivosti o les (PSL) na Lesnom celku (LC) Račková na obdobie platnosti 2017 - 2026,   viac ..

14.02.17

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Liptovský Mikuláš 1 v k. ú. Kvačany, Bukovina, Ižipovce, Bobrovník, Liptovská Anna a Dlhá Lúka

V súvislosti s vyhotovením Programu starostlivosti o les (PSL) na Lesnom celku (LC) Liptovský Mikuláš 1 na obdobie platnosti 2017   viac ..

10.02.17

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Habovka v k. ú. Oravský Biely Potok

V súvislosti s vyhotovením Programu starostlivosti o les (PSL) na Lesnom celku (LC) Habovka na obdobie platnosti   viac ..

30.01.17

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy v roku 2017 - v y ž i a d a n i e

Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s., zastúpená Ing. Miroslavom Uhlíkom, ako vyhotovovateľ programov starostlivosti o lesy (ďalej „PSL")   viac ..

22.01.17

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Oravice

V súvislosti s vyhotovením Programu starostlivosti o les (PSL) na Lesnom celku (LC) Oravice na obdobie platnosti: 2017   viac ..

08.02.11

Dobrý deň,

sme Slovenská lesnícka spoločnosť, akciová spoločnosť, so sídlom v Banskej Bystrici a dovolili sme si Vás osloviť s ponukou vyhotovenia geodetických a kartografických prác - geometrických plánov a vytyčovacích   viac ..

(c) SLS, a.s.