Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

14.02.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Mlynky pre Súkromní vlastníci v k. ú. Hnilčík

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC   viac ..

14.02.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Okrúhle a Giraltovce pre PS STAVENEC Marhaň 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC   viac ..

14.02.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Okrúhle a Giraltovce pre PS Diel Radoma 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC   viac ..

14.02.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Okrúhle a Giraltovce pre Lukáč Martin a spol. 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na   viac ..

14.02.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Okrúhle a Giraltovce pre Juraj Martiček

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Okrúhle   viac ..

14.02.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Okrúhle a Giraltovce pre Emil Lukáč

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Okrúhle   viac ..

13.02.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Demänová pre Súkromné lesy Lazisko.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Demänová na obdobie platnosti 2018 -   viac ..

13.02.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Demänová pre Súkromné lesy Demänovská Dolina.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Demänová na obdobie platnosti 2018   viac ..

12.02.18

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy v roku 2018 - v y ž i a d a n i e

Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s., zastúpená Ing. Miroslavom Uhlíkom, ako vyhotovovateľ programov starostlivosti o lesy   viac ..

06.02.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Okrúhle a Giraltovce pre Fyzické osoby v k. ú. Kučín

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o   viac ..

06.02.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Okrúhle a Giraltovce pre Sabolová A., Mariňáková H.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL)   viac ..

06.02.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Okrúhle a Giraltovce pre Kožlej Pavol

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom   viac ..

06.02.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Spišské Podhradie pre Spoluvlastníci súkromných lesov v k. ú. Vyšný Slavkov

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti   viac ..

29.01.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Spišské Podhradie pre Lesné spoločenstvo Brezie Dubie v Baldovciach

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy   viac ..

29.01.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Spišské Podhradie pre Agrodružstvo Studenec

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku   viac ..

29.01.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Spišské Podhradie pre Agrodružstvo Granč-Petrovce

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku   viac ..

29.01.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Spišské Podhradie pre Lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Granč-Petrovce

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy   viac ..

29.01.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Spišské Podhradie pre Urbárska spoločnosť Katúň

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom   viac ..

29.01.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Spišské Podhradie pre Štefan Kolačkovský

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku   viac ..

29.01.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Spišské Podhradie pre Ing. Vladimír Iľaš

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom   viac ..

29.01.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Spišské Podhradie pre PaeDr. Július Krala Merkovský

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na   viac ..

29.01.18

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Spišské Podhradie pre Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Vyšné Repaše

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy   viac ..

21.12.17

Podklady k prerokovaniu opisu porastov a plánu hospodárskych opatrení v obvode Lesného celku Liptovská osada - Biely Potok pre vlastnícky celok Súkromní vlastníci v k. ú. Liptovská Osada na obdobie   viac ..

07.12.17

Podklady k prerokovaniu opisu porastov a plánu hospodárskych opatrení v obvode Lesného celku Demänová pre vlastnícky celok Súkromné lesy Lazisko na obdobie rokov 2018 - 2027

 

Súkromné    lesy    Lazisko

viac ..

07.12.17

Podklady k prerokovaniu opisu porastov a plánu hospodárskych opatrení v obvode Lesného celku Demänová pre vlastnícky celok Súkromné lesy Demänovská Dolina na obdobie rokov 2018 - 2027

 

Súkromné lesy Demänovská Dolina   viac ..

08.02.11

Dobrý deň,

sme Slovenská lesnícka spoločnosť, akciová spoločnosť, so sídlom v Banskej Bystrici a dovolili sme si Vás osloviť s ponukou vyhotovenia geodetických a kartografických prác - geometrických plánov a vytyčovacích   viac ..

(c) SLS, a.s.